ledovec Vatnajökull
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 64°27′ s.š., 16°47′ z.d.
  • stát: Island
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 30.8. 2017

Ledovec Vatnajökull pokrývá v současnosti plochu kolem 8100 km2, což představuje přibližně 8 % rozlohy celého Islandu. Ještě před 50 lety to ale bylo zhruba 10 %, z čehož je zřejmé, že se i tento obří ledovec vlivem postupného oteplování klimatu zmenšuje. V souvislosti s jeho rozlohou se pak poměrně často uvádí, že se jedná o největší evropský ledovec. Toto tvrzení ale není tak úplně pravdivé, protože ve skutečnosti tento primát patří tzv. Severní ledové čepici (s rozlohou 20 500 km2), kterou bychom našli na ruském ostrově Nová Země. I když se jedná o velmi odlehlou oblast, stále ještě patří k obecně přijímanému geografickému vymezení Evropy. Vraťme se ale zpátky na Island. Led zde dosahuje průměrné mocnosti 380 metrů, avšak jsou zde i místa, kde se tloušťka ledového krunýře blíží jednomu kilometru. Z ledovce pak stéká 30 ledovcových splazů, z nichž většina je i pojmenována. 19 z nich se pak nachází na jižní straně ledovce, tj. té, která je orientována směrem k pobřeží moře. Tím vůbec největším je Skeiðarárjökull, který je sám o sobě přírodním divem, neboť v současnosti dosahuje délky kolem 30 kilometrů. Ledový krunýř pod sebou ukrývá hned několik vulkánů, z nichž tím nejznámějším je bezesporu sopka Grímsvötn.  Výbuchy sopek mohou být sice na jednu stranu krásné, avšak současně i velmi nebezpečné. A u Grímsvötnu (stejně jako u ostatních sopek ukrytých pod ledovcem) to platí desetinásobně. Při erupci takového vulkánu totiž dochází k masivnímu tání ledu a vzniku jakési kapsy naplněné vodou. Pokud se následně led pod takovou kapsou prolomí, voda se začne hrnout ven, přičemž její proud (často doplněný o bahno, kamení a kusy ledu) ničí vše, co mu přijde do cesty. K takové katastrofě, která je Islanďany označována jako jökulhlaup, došlo při erupci Grímsvötnu  v roce 1996. Dravý proud o průtoku 45 000 m3 (!) strhl most přes řeku Skeiðará (a způsobil i další rozsáhlé škody) a snad jen zázrakem přitom nebyl nikdo zraněn. Tímto způsobem pak také vznikají rozsáhlé výplavové plošiny – tzv. sandury – z nichž tu nejrozsáhlejší najdeme v předpolí již zmiňovaného ledovce Skeiðarárjökull. Kromě vulkánu Grímsvötn ledovec Vatnajökull překrývá i vůbec nejvyšší vrchol celého Islandu Hvannadalshnjúkur (2109 m n. m.).